Bankentoezicht
Berichten uit de bankenwereld
Alsofi
Alsofi, opgericht door Menno Kuiper in samenwerking met zijn associates, is dé specialist in Toezicht vraagstukken. Samen met u zorgen wij dat uw bedrijf aan de voor uw sector geldende Toezichtsnorm(en) voldoet. Met de kennis en ervaring van toezichtkaders ondersteunen wij - woningcorporaties, banken en energiebedrijven - op de kwantitatieve, kwalitatieve en waarde sturende onderdelen die door uw Toezichthouder periodiek worden beoordeeld. Neem gerust contact met ons op voor meer info. Bezoek ook eens onze sitehttp://alsofi.nl
Recent Comments
  Archives
  Categories

  BankierseedFormulier eed/belofte

  Ik zweer/beloof binnen de grenzen van mijn functie die ik op enig moment in de bancaire sector vervul:

  • dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
  • dat ik een zorgvuldige afweging maak tussen de belangen van alle partijen die bij de onderneming zijn betrokken, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;
  • dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen;
  • dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen    en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn;
  • dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
  • dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis;
  • dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving ken;
  • dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

  Zo waarlijk helpe mij god Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!

  Op [datum], werd te [plaats] ten overstaan van [naam persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd], en in tegenwoordigheid van [naam andere vertegenwoordiger van de onderneming of branche­ of beroepsorganisatie] de eed /belofte volgens bovenvermeld formulier afgelegd. Tevens bevestigt [naam betrokkene] zich te houden aan de gedragsregels en de handhaving van de gedragsregels en de uitoefening van de bevoegdheden op grond van het Tuchtreglement bancaire sector te erkennen;

  Betrokkene
  [handtekening betrokkene]

  • Gezamenlijk werken aan een digitale euro voor iedereen September 25, 2023
   ‘Privacy, offline betaalmogelijkheden en een deugdelijk kostenmodel. Bij het ontwerp van de digitale euro zijn dat drie onderwerpen waar wij ons bij DNB hard voor maken.’ Dat zei Inge van Dijk, divisiedirecteur Betalen, bij het evenement ‘De digitale euro meets de Nederlandse professional’.
  • Klaas Knot bij Geld of je leven op Radio1 September 22, 2023
   President Klaas Knot gaf op 21 september een interview aan het NPO-radio1-programma Geld of je Leven. Met presentator Hans van der Steeg sprak hij onder meer over het minimumloon, loonstijgingen, het rentebeleid van de ECB en over de huidige spaarrentes. Het interview is hier terug te luisteren.
  • Hoe lang werken de hogere energieprijzen door in producten? September 21, 2023
   De energieprijsstijgingen uit 2022 hebben nog steeds invloed op andere prijzen, zoals van voedingsmiddelen. Hoe komt het dat sommige producten nog steeds duurder worden, ook al zijn de energieprijzen zelf inmiddels weer gedaald. En hoe lang duurt dat nog?